Olen suorittanut diplomiravintoneuvojan koulutuksen, joka pohjaa funktionaaliseen lääketieteeseen. Funktionaalinen lääketiede haluaa katsoa ihmistä kokonaisuutena eikä keskity pelkästään oireiden parantamiseen. Se puuttuu sairauksiin usein jo ennaltaehkäisevästi. Suolistolla ja ruuansulatuselimistöllä on tällöin tärkeä tehtävä hyvinvoinnin saavuttamisessa.

Olen itse nähnyt käytännössä miten paljon ravinnolla voi vaikuttaa ihmisen terveydentilaan. Vaikka olen ollut aina kiinnostunut ravinnosta ja hyvästä ruuasta, jo restonomiopinnoistani lähtien, koin omien lasten saannin myötä puhtaan ravinnon merkityksen yhä tärkeämmäksi. Läheisen ihmisen jouduttua rankkaan tulehduskierteeseen, aloitin vihdoin opinnot. Nyt kun on seurannut läheltä ihmisen paranemista ravintoterapian opeilla, ei voi olla uskomatta ravinnon ja suoliston kunnostamisen tervehdyttävään voimaan! Myös perhe ja monet tuttavat ovat hyötyneet neuvoistani. Tällä hetkellä syvennän opintojani ravintoterapiassa perehtymällä vakavampiin suolisto-ongelmiin ja valmistumalla aikanani ravintoterapeutiksi.

Uskon, että sinäkin hyötyisit ravintoterapiasta!

Anna Tervo
Tuusula